Plaers del viatger

“El viatger cavalca el vent
que el porta a terres llunyanes,
com una au que emprèn el vol
sense deixar rastre en el cel.”

“Plaers del viatger” de Li Bai. Aquesta versió és la traducció d’Alexandre Ferrer en el llibre “Poemes selectes de Li Bai” (Aeditors, el Perelló, 2008) i la voldria dedicar a tot el grup que estem marxant en aquests moments cap a Àsia central… Bon viatge !!!

Tarja de visita

Keichu, el gran mestre Zen de la era Meiji, era el cap de Tofuku, una catedral de Kyoto. Un dia el governador de Kyoto el va anar a veure per primera vegada.

El seu ajudant lliurà la tarja de visita del governador, que deia: Kitagaki, Governador de Kyoto.

“No tinc res a veure amb un tipus com aquest,” digué Keichu al seu ajudant. “Digues-li que se’n vagi d’aquí.”

L’ajudant tornà la tarja de visita amb disculpes. “L’error es meu,” digué el governador, i amb un llapis va tatxar les paraules Governador de Kyoto. “Torna a preguntar al mestre de nou.”

“Oh, es aquest Kitagaki?” exclamà el professor quan va veure la tarja. “Vull veure a aquest tipus.”

Aquest conte ha estat trobat en un recull de 101 paràboles zen i la imatge és del prolífic pintor japonès Gihachiro Okuyama (1907-1981).

%d bloggers like this: